– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Utstillingsopning

sun05nov16:30sun18:00UtstillingsopningHovudplagg og hårmote16:30 - 18:00(GMT+00:00)

Brurekrune laga av perler, med raude duskar og silkeband. Kruna står på eit bord. fjord og fjell i bakgrunnen.

Om arr.

Den unike vandreutstillinga Hovudplagg og hårmote i folkedrakt og bundbruk opnar på Hardanger folkemuseum 5. november kl 16.30. Utstillinga syner tradisjonelle hovudplagg frå mange stader i Noreg, slik dei var nytta på 1700 og 1800-tallet og vert brukt til bunad i dag. Nærare 100 ulike hovudplagg er med. Hardanger folkemuseum er første og einaste visningsstad for denne utstillinga i Hordaland.

Pikahuva, linhatt, pålalue, hette, perlekrans, skaut og båthatt. Variasjonen og kreativiteten har vore stor, både i nemning og utsjånad. Over heile landet var hovudplagget ein svært viktig del av den tradisjonelle draktskikken. Kleda synte kven ein var, og kor ein kom frå, kva anledning ein var kledd for, og kva status ein hadde. Særleg viktig var skiljet mellom gift og ugift, og i det fleste område var det hovudplagget som synte dette. Dei staselegaste hovudplagga var det den gifte kvinna som hadde, sett bort frå dei utruleg vakre brurekrunene som brura bar på brudlaupsdagen. Somme stader var det og eigne hovudplagg for ugifte mødrer, og for peparmøyer, jenter som hadde vorte 30 år utan å gifta seg.

Det er Norsk folkedraktforum som står bak vandreutstillinga, som ein del av arbeidet med å få bunadbruk i Noreg inn på Unesco si liste over representativ immateriell kulturarv. Nff er ei landsomfattande organisasjon som arbeider med bunader forankra i tradisjonell draktskikk. Det er medlemmene i Nff som har laga dei vel 70 plagga som føl med utstillinga. I tillegg er utstillinga supplert med kring 30 hovudplagg frå Hardanger, Voss, Fana, Øygarden, Tysnes og andre stader i Hordaland. Utstillinga har og ein skautfellingsverkstad der ein kan sjå korleis ein lagar koneskaut til hardangerbunaden.

Utstillinga vert opna sundag 5. november kl 16.30. Hanne Yndestad frå Nff fortel om prosjektet som ligg bak utstillinga. Bunadstilvirkar Oli Lilletveit fortel om nokre av hovudplagga frå Hordaland, og Agnete Sivertsen fortel om skautfelling og om hardangerskautet. Kafeen er ope frå kl 15.

Foto: Elisabeth Emmerhoff

Sjå meir om prosjektet her http://norskfolkedraktforum.no/prosjekter-1#/new-page-55

Tid

(Sundag) 16:30 - 18:00(GMT+00:00)