– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Kva skjer på
Hardanger folkemuseum?

PROGRAM