– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Ledige stillingar

Om Hardanger og Voss museum og Hardanger folkemuseum:

Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum beståande av institusjonane Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum, Kvam bygdemuseum, Ingebrigt Vik museum, Granvin bygdemuseum, Voss folkemuseum og kunsthuset Kabuso.

Hardanger og Voss museum har stor geografisk spreiing, og institusjonane har stor tematisk breidde. I tillegg til kulturhistoriske museum omfattar Hardanger og Voss museum eit av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunst- og kultursenter og eit nasjonalt fartøyvernsenter. Museet er regionsmuseum Hardangerkommunane og Voss kommune.

Hardanger folkemuseum er regionalt folkemuseum for kommunane i Hardanger. Museet vart etablert i 1911, og held til på Utne. Hardanger folkemuseum har også avdelingar på Bu og Skredhaugen, og forvaltar det nasjonale kulturminnet Agatunet, eit freda klyngetun som husar den unike Lagmannsstova frå om lag år 1220. Viktige fagområde er folkemusikk, tekstil, bygningsvern, fruktdyrkingshistorie og mellomalder.

Avdelingsleiar

Hardanger og Voss museum søkjer avdelingsleiar i vikariat, 100% stilling frå snarast til 1. februar 2023, ved Hardanger folkemuseum og Agatunet

Museet har ei allsidig drift. Me forvaltar kulturhistoriske bygg og samlingar, og driv formidling til eit breitt publikum i form av utstillingar, omvisingar, undervisningsopplegg, og kurs i tradisjonelt handverk. Me har utleige av lokale, kafé og servering. Her er ei konsertscene for folkemusikk. Museet har om lag 10 fast tilsette, og fleire sesongtilsette.

Hovudoppgåva til avdelingsleiar er å fylgja opp, koordinera og vidareutvikla alle desse varierte driftsområda, saman med dei tilsette, frivillige/venelag og eksterne samarbeidspartar.

Viktige arbeidsoppgåver er:
• Fagleg og administrativt ansvar for Hardanger folkemuseum, Agatunet, Bu museum og Skredhaugen.
• Budsjett- resultat- og personalansvar.
• Planleggja, fylgja opp og gjennomføra museet sine oppgåver og prosjekt
• Søknadsarbeid og rapportering
• Samarbeid og vidareutvikling

Me søkjer etter ein strukturert, inkluderande og trygg leiar som har forståing for museet sitt samfunnsoppdrag, er målretta og kommuniserer godt. Universitets- eller høgskuleutdanning innan relevante fag er eit krav, samt kapasitet til å fylgja opp og koordinera mange og varierte arbeidsoppgåver. Søkjarar bør ha relevant erfaring frå museumsfagleg/kulturfagleg arbeid og leiarerfaring.

Avdelingsleiar rapporterer til direktør i Hardanger og Voss museum og inngår i leiargruppa for Hardanger og Voss museum. Det må påreknast noko reiseverksemd, samt helge- og kveldsarbeid. Kontorstad er Hardanger folkemuseum, Utne.

Museet tilbyr gode pensjons- og forsikringsordningar, bedriftshelseteneste og velferdsordningar.
Løn etter gjeldande regelverk.

Nærare opplysningar om stillinga kan de få ved å kontakta direktør Åsmund Kristiansen, tlf 917 46 811 eller avdelingsleiar Agnete Sivertsen, tlf 959 34 698.

Send søknad med CV og referansar til personal@hvm.museum.no innan 27.oktober 2021.
Tilsetting snarast.

Hardanger og Voss museum søkjer avdelingsleiar i vikariat, 100% stilling frå snarast til 1. februar 2023, ved Hardanger folkemuseum og Agatunet

Museet har ei allsidig drift. Me forvaltar kulturhistoriske bygg og samlingar, og driv formidling til eit breitt publikum i form av utstillingar, omvisingar, undervisningsopplegg, og kurs i tradisjonelt handverk. Me har utleige av lokale, kafé og servering. Her er ei konsertscene for folkemusikk. Museet har om lag 10 fast tilsette, og fleire sesongtilsette.

Hovudoppgåva til avdelingsleiar er å fylgja opp, koordinera og vidareutvikla alle desse varierte driftsområda, saman med dei tilsette, frivillige/venelag og eksterne samarbeidspartar.

Viktige arbeidsoppgåver er:
• Fagleg og administrativt ansvar for Hardanger folkemuseum, Agatunet, Bu museum og Skredhaugen.
• Budsjett- resultat- og personalansvar.
• Planleggja, fylgja opp og gjennomføra museet sine oppgåver og prosjekt
• Søknadsarbeid og rapportering
• Samarbeid og vidareutvikling

Me søkjer etter ein strukturert, inkluderande og trygg leiar som har forståing for museet sitt samfunnsoppdrag, er målretta og kommuniserer godt. Universitets- eller høgskuleutdanning innan relevante fag er eit krav, samt kapasitet til å fylgja opp og koordinera mange og varierte arbeidsoppgåver. Søkjarar bør ha relevant erfaring frå museumsfagleg/kulturfagleg arbeid og leiarerfaring.

Avdelingsleiar rapporterer til direktør i Hardanger og Voss museum og inngår i leiargruppa for Hardanger og Voss museum. Det må påreknast noko reiseverksemd, samt helge- og kveldsarbeid. Kontorstad er Hardanger folkemuseum, Utne.

Museet tilbyr gode pensjons- og forsikringsordningar, bedriftshelseteneste og velferdsordningar.
Løn etter gjeldande regelverk.

Nærare opplysningar om stillinga kan de få ved å kontakta direktør Åsmund Kristiansen, tlf 917 46 811 eller avdelingsleiar Agnete Sivertsen, tlf 959 34 698.

Send søknad med CV og referansar til personal@hvm.museum.no innan 27.oktober 2021.
Tilsetting snarast.

X