– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

– som eit kunstverk mellom husa i klyngetunet

Diktarstien slynger seg som eit kunstverk mellom husa i museumstunet. Steintavlene inneheld dikt, strofer og sitat frå mange av våre mest omtykte diktarar.

Kvart år arrangerar Hardanger folkemuseum og Olav H. Haugesenteret Diktardagen, der ein ny stein vert lagd ned av diktaren sjølv.

Den fyrste dikttavla var lagt ned alt i 1992, men dagen vart offisielt innstifta i høve Olav H. Hauge sin 85 årsdag i 1993. Diktarhovdingen frå Ulvik var sjølv med å ta initiativet til Diktarstien. Desse er representert:

Alle steintavlene er utforma av biletkunstnar og tidlegare rektor ved Kunsthøgskulen i Oslo, Cecilie Broch Knudsen.

I museumsbutikken finn du og ei vakker bok om Diktarstien som vart utgjeve av Nynorsk kultursentrum i 2017, i høve den opplevingrike stien sitt 25-årsjubileum.