– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Folkemusikk

Landets mest komplette samling eldre hardingfeler

Kom til Hardanger folkemuseum og sjå landets mest komplette samling av eldre hardingfeler. Nyt gjerne fjordutsikta medan du høyrer opptak frå det rikhaldige folkemusikkarkivet!
Utstillinga har ei eiga mediatekavdeling der ein kan høyra opptak frå samlinga og fordjupa seg i litteratur om hardingfela og folkemusikken.Hardanger folkemuseum har ei omfattande samling eldre og nyare hardingfeler. Desse har ein sentral plass i utstillinga. Her kan ein fylgja utviklinga av hardingfela frå dei eldste bondefelene og fram til dagens moderne hardingfele. Her er utstilt fleire instrument av dei namngjetne felemakarane Isak Nilsen Skaar (1663-1759) og sonen Trond Isaksen Flatabø (1713-1772) frå Botnen i Fyksesund. Her er og fleire feler frå den sentrale Hellandslekta i Telemark. Nyare feler er representert ved mellom anna Anders Aasen, Håvard Kvandal og Olav Vindal.Hardanger folkemuseum var sentral i å etablera det store forskingsprosjektet om datering og dokumentasjon av hardingfeler, det sokalla Hardingfeleprosjektet, saman med mellom anna Ole Bull Akademiet, universitetet i Bergen og Rff-senteret. Prosjektet framskaffa mykje ny kunnskap, også om feler i vår utstilling. Mellom anna synte det seg at ei lita bondefele datert 1710 truleg er hundre år yngre, laga i 1810. Prosjektgruppa oppdaga og ein fiolin i Danmark, bygd av felemakaren Trond Isaksen Flatabø i 1764. Denne vart kjøpt av Sparebanken Hardanger og gitt i gåve til Hardanger folkemuseum. Dette er den eldste norskbygde fiolinen ein kjenner til.I utstillinga vert ein og kjend med dei rike songtradisjonane frå Hardanger. I tre store smykkeskrin kan ein lesa om religiøse folketonar, innsamling og kjømeisterviser. Me har og vore så heldig å få lånt delar av den store trekkspelsamlinga etter Arnvid Lillegraven frå Granvin kommune.

Opningstider

22. mai-31. august: Tys-sundag kl 11-16
1. september-17. desember: Tys-fre kl 9-15

Kontakt

Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf: 474 79 884
E-post: post@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss på Facebook og Instagram

Opening hours

May 22-August 31: Tues-Sunday 11 AM-4 PM
September 1-December 17: Tues-Friday 9 AM-3 PM

Contact

Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 884
E-mail: post@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X