– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Hardangersaum

Finmaska handverk

Gjennom 100 år har Hardanger folkemuseum samla, fått og kjøpt handarbeid utført i hardangersaum. Det er ei stor glede å kunne vise fram ei fleire hundre år lang hardangersaumhistorie, baserte på dette unike materialet.

Her kan du sjå forklebordet som vann pris under Verdsutstillinga i Paris i 1900 (av Brita Skåltveit frå Aga), det mest sirleg utførte draktmaterialet frå den tidlege bunadsfasen, over 200 år gamle skjorter frå folkedrakttida, saum på dukar, hardangersaum frå andre deler av verden mm.

Vi følgjer hardangersaumen gjennom historia, frå renessansens reticella, folkedrakta, norsk prydsaum, til Europa att, til Amerika, Japan og Afrika.

Utstillinga er rikt illustert med bilete som alle er tekne av fotograf Silje Solvi.