Auke i statsstøtta til museet

Hardanger og Voss museum får 12.930.000 kroner i statsstøtte neste år mot 11.195.000 i år.
I denne differansen ligg det, i tillegg til 800.000 til samarbeidsprosjektet hardingfela.no, 700.000 kroner i koronatilskot.

Dette er tilskot som går til offentleg finansierte institusjonar som fell utanfor dei andre stimuleringsordningane som er etablerte for kultursektoren i høve koronaepidemien.
Konstituert direktør i Hardanger og Voss museum, Åsmund Kristiansen, seier 700.000 kroner kjem godt med i eit år då eigeninntektene har svikta. Museet var stengt frå koronaepidemien braut ut og fram til 20. juni.
– Einaste verkemiddelet me hadde for å kutta utgifter i vår var å halda stengt og permittera.
19 personar var omfatta av permitteringar, men heldigvis i små prosentar og i kort tid. Dette gjorde at me kom oss gjennom koronaen, sjølv med nedgang i eigeninntektene, seier museumsdirektøren.

Foto ©Voss folkemuseum / Kjell Herheim:
Konst. direktør, Åsmund Kristiansen, på Mølstertunet i samband med vitjing av kulturminister Abid Raja tidlegare i år.

Opningstider

4. januar-30. april: Tys-fredag kl 9-15
2.  mai-31. august: Tys-sundag kl 11-16
1. september-17. desember: Tys-fre kl 9-15

Kontakt

Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf: 474 79 884
E-post: post@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss på Facebook og Instagram

Opening hours

January 4-April 30: Tues-Friday 9 AM-3 PM
May 2-August 30: Tues-Sunday 11 AM-4 PM
September 1-December 17: Tues-Friday 9 AM-3 PM

Contact

Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 884
E-mail: post@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X