– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Kunstbar: Julepynt og estetikk

tors26nov19:00tors21:30Kunstbar: Julepynt og estetikkUformell møteplass19:00 - 21:30(GMT+00:00)

Om arr.

I denne kunstbaren skal me sjå nærare på julepynt og julepyntens estetiske historie. Ta gjerne med deg julepynt du har eit særskilt forhold til, kanskje er det ei spesiell historie bak.

Program:
Hilde-Marie Larsen Klyve (grafisk designar i Kabuso) og Karen Noer Korssjøen (formidlar i Kabuso) samtalar kring julepynt og estetikk før og no.
Det vert ein liten julepynt-verkstad, og endeleg vert det Kahoot(quiz) att.

Arrangementet vil bli gjennomført i tråd med gjeldande retningslinjer for smittevern. Maks 20 deltakarar.

Bill kr 150,- inkl. ein kopp varm gløgg.

Om Kunstbar:
Kvar månad vert eit nytt tema presentert. Temaet relaterer seg til utstillingar og anna aktuelt i Kabuso.
Kunstbar har som mål å vera ein uformell møtestad for deg og meg.

What do you want to do ?

New mail

Billettar

>>> Kjøp