– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Info om arrangement og koronavirus

Hardanger folkemuseum forheld seg til dei til ei kvar tid gjeldande tilrådingane frå nasjonale helsemyndigheiter – og har gode smittevernstiltak for å ivareta din og andre sin tryggleik.

Spørsmål? Kontakt oss gjerne på tlf 474 79 884 eller post@hvm.museum.no 

Oppdatert 17. august