Smitteverntiltak i regionen

Hardanger og Voss museum sine besøksstadar er alle plasserte i det som vert omtala som Ring 1 og Ring 2 i samband med utbrot av mutert variant av korona-virus i regionen.
Dette tyder at forsterka smitteverntiltak er sette inn og dei enkelte musea held difor stengt i veke 6, t.o.m. 14. februar.
Merk at tiltaka kan verta forlenga dersom smittesituasjonen tilseier det.

Hardanger og Voss museum forheld seg til gjeldande tilrådingar frå nasjonale helsemyndigheiter til ei kvar tid – og tilpassar smitteverntiltaka i samband med aktuell aktivitet framover.

Spørsmål? Kontakt oss gjerne på tlf 404 34 100 eller post@hvm.museum.no

Oppdatert 9. februar 2021

Opningstider

4. januar-30. april: Tys-fredag kl 9-15
2.  mai-31. august: Tys-sundag kl 11-16
1. september-17. desember: Tys-fre kl 9-15

Kontakt

Museumsvegen 36, 5778 Utne
Tlf: 474 79 884
E-post: post@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss på Facebook og Instagram

Opening hours

January 4-April 30: Tues-Friday 9 AM-3 PM
May 2-August 30: Tues-Sunday 11 AM-4 PM
September 1-December 17: Tues-Friday 9 AM-3 PM

Contact

Museumsvegen 36, Utne

Tel: +47 474 79 884
E-mail: post@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X