– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Info om arrangement og koronavirus

Info om arrangement og koronavirus

Hardanger folkemuseum forheld seg til dei til ei kvar tid gjeldande tilrådingane frå nasjonale helsemyndigheiter – og har gode smittevernstiltak for å ivareta din og andre sin tryggleik. Spørsmål? Kontakt oss gjerne på tlf 474 79 884 eller post@hvm.museum.no ...