2016

  

På helsa laus

På helsa laus

Stell av sjuke, fødande og nyfødte på 1800-talet er tema for utstillinga på Skredhaugen i år, der nærkoner og bygdeleger spela ei viktig rolle i Hardanger.  Men også statens

Knud Knudsen,UBB-KK-1318-1078

Norske landskap - FJORDEN

Knud Knudsen var den fyrste fotografen som reiste omkring i heile Noreg og tok bilete. Han reiste i åra 1862 til 1900 og fotografia hans er blant dei aller tidlegaste som er