Mamaisme

MAMAisme er eit kunstnarisk samarbeidsprosjekt som handlar om tilhøvet mellom foreldre, born og samfunn og om kropp, fødsel og fertilitet.

Dei tre kunstnarane bak prosjektet er Åse Kvalbein, Karin Augusta Nogva og Ann Kristin Aanonsen. Dei ønskjer å fortelle ei ordlaus historie, med utgangspunkt i ulike materialer.

Kunstnarane seier videre; Kunsthistorikere bruker isme-betegnelser for å beskrive retninger innan kunst. I stedet for at andre skal beskrive oss, har vi valgt å gjøre det selv. Derfor bruker vi navnet MAMAisme på prosjektet vårt.

Utstillinga opna sundag 20. november 2011 på Hardanger folkemuseum.

Flere bilder

  • Inteference, av Åse Kvalbein Solberg
  • Ammende kvinner, av Ann Kristine Aanonsen
  • Konfrontasjon,  av Karin Augusta Nogva