Norsk English

Utstillingsopning MAMAisme

Hardanger folkemuseum

20.11.2011 16.30

Sundag 20. november opna utstillinga MAMAisme på Hardanger folkemuseum. MAMAisme er eit kunstnerisk samarbeidsprosjekt som handlar om tilhøvet mellom foreldre, born og samfunn og om kropp, fødsel og feritlitet.

Dei tre kunstnarane bak prosjektet er Åse Kvalbein, Karin Augusta Nogva og Ann Kristin Aanonsen. Dei ønskjer å fortelle ei ordlaus historie, med utgangspunkt i ulike materialer.

Kunstnarane seier videre; Kunsthistorikere bruker isme-betegnelser for å beskrive retninger innan kunst. I stedet for at andre skal beskrive oss, har vi valgt å gjøre det selv. Derfor bruker vi navnet MAMAisme på prosjektet vårt.